Fredsgatan 19
Sundbyberg

Våra tjänster

Privatpersoner

Företaget utför servicearbeten hemma hos privatpersoner. Alltifrån packningsbyten till byte av värmepump. Vi utför bland annat byte av WC-stol eller blandare, ombyggnad av kök och badrum samt golvvärme.

I ett led för att hantera privatpersonen i den ekonomiska uppgörelsen/beställningen har Rörknektarna valt ett verktyg för detta.

Företaget vill, för att följa reklamationsnämndens rekommendation om en skriftlig uppgörelse med privatpersoner, använda en beställningsmall där man får godkänna en prislista/avtal. Här har beställaren möjlighet att dels få en kort förklaring av hur företaget tar betalt och även en mer detaljerad förklaring över hur priserna är bestämda. Här kan du även läsa om användandet av ROT-avdrag.

Rörknektarnas motto är att alltid svara i telefonen, komma enligt avtalad tid och lämna ett godkänt rörarbete bakom sig.

BRF & Fastighetsägare

Rörknektarna arbetar åt flera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med både tillfälliga rörarbeten och löpande underhåll.

Företaget har en hög policy gällande arbeten i lägenheter. Här pågår ständigt en diskussion om uppförande, serviceanda och information. Det är för företaget av stor vikt att även tredje man, dvs lägenhetsinnehavare, känner sig nöjda med företagets insatser. Det stärker oftast förtroendet för fastighetsägaren eller styrelsemedlemmen som har beställt arbetet.

Här förekommer också mycket frågor om miljö och energi. Rörknektarna har bra samarbetspartners, vilket krävs för att utföra åtgärder som spar på miljö och energi.  Exempel på åtgärd i flerfamiljshus är byte av radiatorventiler, pumpar, montage av värmepumpar mm.

Byggentreprenör & Kommun

Rörknektarna har sedan 10 år arbetat med stambyten och större lokalanpassningar. Projekt som dessa kräver ett stort engagemang av de anställda och här är ett gemensamt mål att samarbeta och påverka arbetsplatsen till det positiva för alla inblandade yrkesgrupper.
Företaget arbetar tillsammans med SKANSKA, Einar Mattssons Byggnads AB, Ekerö bygg & entreprenad AB, Skadesanering AB, Humidus AB, Sundbybergs kommun, Nordstaden med flera.
En styrka företaget upptäckt är att resurserna finns hos oss för att även åtgärda den eftermarknad som ofta hänger ihop med exempelvis stambyten. Rörknektarna utför även snabbservicearbeten åt dessa samarbetspartners.